Certyfikaty
Dyplom ukończenia kursu stylizacji rzęs
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stylizacji rzęs